visie en uitgangspunten

Onze uitgangspunten

● Vrijeschoolonderwijs afgestemd door de leerkrachten op de kinderen met hun vele vragen en initiatieven
Dit is dus onderwijs dat zich elke dag verder kan ontwikkelen met als focus het initiatief van het kind.
Als school bieden wij een bedding aan de kinderen van deze tijd, om zich in hun eigen tempo en met de volle inzet van hun meegebrachte potentieel vrij en onbelemmerd te ontplooien.
Lees meerRuimte voor het kind
Zoals de naam al aangeeft, biedt De Vrije Initiatiefschool ruimte voor de initiatieven van het kind.

Kern: initiatief van het kind
Mag het kind alles bepalen? Nee.
Toch nemen we serieus wat het kind aan initiatieven laat zien. Het kind laat ons in zijn of haar initiatief twee dingen in elk geval zien: wat hij wil én wat ervoor nodig is in zijn omgeving.
Zo kan een kind lange tijd weerstand voelen om letters aan elkaar te gaan schrijven en ineens uit zichzelf aangeven dat het dat wil. Ook dat is initiatief.
Zogenaamd ‘lastig gedrag’ is dus óók een vorm van initiatief.

Vooral ruimte
In ons onderwijs bieden we ruimte, tijd en een liefdevolle omgeving aan het kind om met zijn initiatief te voorschijn te kunnen komen.
We oefenen ons met elkaar om waar te nemen wat dat initiatief is, wat het zegt over wat dit kind wil ontwikkelen, en vooral dit:
– op welk moment wil het kind iets doen
– wat we daar zelf voor kunnen aanbieden.

Gemeenschapsvorming en scholing
Volwassenen helpen het kind het meest, als ze zelf ook elke dag ‘leren van het leven’ – ook van het kind. Kenmerkend voor onze school is dat we een vernieuwende sociale omgangscultuur met elkaar willen vormgeven.
Hoe ziet dat eruit? Onder andere door geregeld met elkaar waar te nemen wat de kinderen willen en daarover in gesprek te gaan.
Deze omgangscultuur is belangrijk omdat kinderen zich ontwikkelen aan de voorbeelden in hun omgeving. Ouders kunnen kiezen op welke manier zij betrokken willen zijn bij onze school. Ook bepalen ze in welke mate zij mee willen doen in besluitvormingsprocessen, zoals over de ontwikkeling van de school, scholing en ontmoetingsbijeenkomsten.
Lees ook over onze gemeenschap.

● Kleinschaligheid
Kenmerkend zijn kleine klassen van (voorlopig) ongeveer 15 kinderen en een kleine school. De komende jaren verwachten we uit te groeien tot een school met drie combinatieklassen en een kleuterklas.
De visie voor de langere termijn bevat 6 klassen én een bovenbouw op dezelfde locatie. 

● Verdere ontwikkeling
Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn wij een ondernemende school. Het kernteam van de Ondernemende School begeleidt ons naar bekostiging door de overheid in 2023, waarbij we de vrije ontwikkelingsruimte voor leraar en kind waarborgen. 

*Zie ook:http://www.vrijeschooltalander/onsonderwijs/deondernemendeschool