Schoolbegeleiding

Het komende jaar bouwt het team van de Ondernemende School aan de start van de Ondernemende School Talander in september 2021. Dit doet zij graag met leerkrachten en ouders. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze site. Ingrid Busink (schoolbegeleider) zal verbonden blijven met de school als bestuurder en deel van het team van de Ondernemende School. Janneke Sauer zal per september 2021 de taak van schoolbegeleider op zich nemen. Zij zal zich, net als de rest van het team, binnenkort voorstellen. 

INGRID BUSINK

Vroeg kritisch
Al van jongs af aan kijk ik van verschillende kanten naar het onderwijs.
Eerst natuurlijk als leerling op een Christelijke lagere school, waar ik genoot van de verhalen en liedjes, maar verder erg de leegte heb ervaren in de lessen en in de beoordeling in cijfers.
Op het gymnasium genoot ik wel van de uitdagingen, de eigenzinnige leraren én de schoolgemeenschap (200 leerlingen) waar je elkaar allemaal wel kende, en van de tradities van de grote toneelstukken, het cabaret vanuit onze klas drie jaar lang, de Romereis, de schoolfeesten elke zes weken, en de schoolkrant. 
Op het propedeutisch jaar van de Vrije Hogeschool kwam ik de antroposofie tegen en kon ik als student ervaren hoe daardoor alles anders werd: zowel de inhoud als de aanpak, de verhouding leraar-leerling, het zelf op onderzoek gaan, het samenwerken, kunstzinnig werken vanuit eigen initiatief. Werkelijk een rijke bron voor de rest van mijn leven.

Lesgeven
Later ben ik zelf gaan lesgeven aan volwassenen: o.a. scholingstrajecten gemeenschapsvorming, biografie- en initiatiefkunde en gedragen besluitvorming.
Lees meer

Zutphen in beeld
Als ouder kwam ik speciaal naar Zutphen voor het vrije schoolonderwijs voor mijn kinderen, omdat hier ook een bovenbouw was.

Bewustwording van een verkeerd pad
Maar geleidelijk aan zag ik dat in de hele aanpak, organisatie en samenwerking eigenlijk nauwelijks antroposofische visie doorgewerkt was.
Ook dat dit negatief uitwerkte tot in de lessen, de verhouding van leerkrachten tot de kinderen, en tot in de ontwikkeling van het oordeelsvermogen van leerkrachten, die steeds moeilijker op hun eigen oordeel af konden gaan, vanwege alle eisen van buitenaf.

Eigen weg volgen
Daarom heb ik initiatief genomen tot een niet door de overheid bekostigde vrije school, waarin wel met bewustzijn die sociale ruimte wordt vormgegeven, omwille van de kinderen. Van oorsprong was dat ook de opzet van de vrije school, dat tot in de onderlinge verhoudingen het wezen van de mens herkenbaar moest zijn (driegeleding). De eerste school die ik mee heb opgericht, heb ik, veel leerervaringen wijzer, moeten achterlaten, Talander kan ik nu samen met anderen doorontwikkelen.

Visie
Ik zie in toenemende mate dat de scholen zonder deze bewuste structurering en gemeenschapsvorming, onvoldoende vernieuwend tot ontwikkeling kunnen komen.
Ik ben nu schoolbegeleider van Talander op dit gebied, o.a. naar buiten in het werven van gelden en de samenwerking met andere vergelijkbare scholen, naar binnen als het gaat om de vormgeving van de samenwerking en gemeenschapsvorming.
Ook andere onbekostigde vrije scholen ondersteun ik vanuit de ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan.

Vrij onderwijs en de ondernemende school

Inmiddels werk ik vanuit de coöperatie voor Vrij Onderwijs met een heel veelzijdig en ervaren team aan de ontwikkeling van Ondernemende Scholen in Nederland: met waldorfpedagogiek en een geheel andere bestuurs- en organisatiestructuur die het onderwijs vrij laat de ondernemende school.