Gemeenschapsvorming

Onze gemeenschap rondom de kinderen

Kenmerkend voor onze school is dat we een vernieuwende sociale omgangscultuur en gemeenschap met elkaar willen vormgeven. Dit is een belangrijk thema omdat:

  • kinderen zich ontwikkelen aan de voorbeelden in hun omgeving
  • we van en met elkaar kunnen leren over de ontwikkeling van de kinderen en van de school als geheel. Daardoor kunnen we ons handelen afstemmen op ‘wat er gewild wordt’ door de kinderen en wat goed voor hen is. Anders gezegd, wij ‘volgen’ en begeleiden de kinderen zorgvuldig.
    Hoe dit weekt? Onder andere door steeds met elkaar waar te nemen wat de kinderen willen en daarover in gesprek te gaan.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • lezingen door Hans Lemmens over het hoogsensitieve kind
  • Talanderdagen over het leerplan 
  • Gespreksmiddag met Hans Lemmens over wat we tegenkomen in de opvoeding van onze kinderen
  • Ouderavonden over het aanbod aan en de ontwikkeling van de klas
  • Talanderdag over de ontwikkeling van de mens door de biografie heen