Ouderbetrokkenheid

Vormen van participatie
Als je je kind bij ons inschrijft, kun je zelf kiezen op welke manier je bij onze school betrokken wilt zijn. Dat kan ook gedurende de jaren veranderen.
Misschien wil je eerst gewoon maar eens kennismaken en later kijken wat je verder wilt doen. Dat kan. Er zijn mogelijkheden van klasseouder, tot lid van een besluitgroep over de ontwikkeling van de school.

Basisverwachting

We verwachten van elke ouder dat hij of zij deelneemt aan de instapbijeenkomsten die we elk jaar organiseren, waar je kennismaakt met andere (nieuwe) ouders, leerkrachten en de achtergronden van onze school.

Scholing voor ouders

Als ouder kun je verschillende scholingsactiviteiten volgen.  De Ondernemende School werkt daartoe samen met de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.  Ouders die lid zijn van Vrij onderwijs (www.vrijonderwijs.nl) krijgen korting bij deelname op deze activiteiten.  

Verdere scholing

Voor ouders die dat willen organiseert Talander scholingsdagen, lezingen over allerlei vraagstukken over de ontwikkeling van de mens, de opvoeding, biografiepractica, oefenwerkplaats gemeenschapsvorming, trainingen gedragen besluitvorming, gespreksmiddagen en meer. 

Citaten van anderen die aan zo’n oefenwerkplaats gemeenschapsvorming deelnamen
J. te V.: “Het heeft verbinding gecreëerd, en vertrouwen gegeven om het op de grond te zetten, heel bijzonder dat dat in zo’n korte tijd is gelukt.”
R. van O.: “Het is ongelofelijk wat we door zo’n traject hebben bereikt aan intimiteit, waar je normaal gesproken een vreselijk lange tijd voor nodig hebt. Het is noodzakelijk voor het draagvlak.”
M. van O.: “Ik heb voor het eerst in een groep gewerkt met een gezamenlijk ideaal, en ik merk dat ik door dit traject makkelijker over dingen heen kan stappen waar je je normaal meer aan ergert bijvoorbeeld. Het haalt het contact uit de oppervlakte weg. Het is heel belangrijk voor de mensen die erbij gaan komen, dat die geest kan blijven.”
R.O.: “Het is bijzonder om te hebben ervaren op welke manier zo’n gemeenschap ontstaat en hoe snel dat gaat. Je werkt aan het initiatief én aan je eigen ontwikkeling.”

Scholingstraject
Als je medeverantwoordelijkheid wilt dragen binnen de schoolgemeenschap voor de ontwikkeling van de school, verwachten we dat je een scholingstraject gedragen besluitvorming volgt. Je kunt dan besluitbevoegdheid krijgen om deel te nemen in besluitgroepen.