Onze gemeenschap

Bij Talander is het van groot belang dat de kinderen door de opvoedende ouders en leerkrachten krijgen voorgeleefd hoe een eigentijdse omgangscultuur er uit zou kunnen zien.
We willen met elkaar een gemeenschap vormgeven. Dit is een belangrijk thema omdat:

  • kinderen zich ontwikkelen aan de voorbeelden in hun omgeving
  • we van en met elkaar kunnen leren over de ontwikkeling van de kinderen en van de school als geheel. Daardoor kunnen we ons handelen afstemmen op ‘wat er gewild wordt’ door de kinderen en wat goed voor hen is. Anders gezegd, wij ‘volgen’ en begeleiden de kinderen zorgvuldig.
    Hoe dit werkt? Onder andere door steeds met elkaar waar te nemen wat de kinderen willen en daarover in gesprek te gaan.

Zowel de leerkrachten als de ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om hier actief in te participeren.
Ouders zijn vrij om te kiezen hoe ze dat vorm willen geven (lees meer hierover).

Bewuste omgang vereist
In een tijd waar in het sociale leven niets meer vanzelfsprekend is en bestaande besluitvormingsmodellen verouderd en achterhaald lijken te zijn, vraagt hedendaagse samenwerking om een bewuste, spirituele omgang met elkaar.

Respectvolle verbinding
Ook hier zijn de interesse in de (biografische weg van de) ander en het inleven en meenemen van de ander bij besluitvormingsprocessen de sociale kwaliteiten die een menswaardige en respectvolle verbinding met elkaar mogelijk maken.

Gedragen besluitvorming
Naast scholingsbijeenkomsten waarin de verdieping in biografische thema’s centraal staan, wordt er op onze school bij besluitvormingsprocessen gewerkt met ‘de techniek van de gedragen besluitvorming’.
Door ons op deze manier met elkaar te verbinden, streven we ernaar om een gezonde en harmonische sociale omgeving voor de kinderen te verzorgen. Hierdoor kunnen zij zich als dragers van de toekomst in alle rust op deze toekomst voorbereiden, zodat ze later actief en betrokken aan de samenleving van morgen kunnen meebouwen.

Sociale scholing
Ten grondslag aan dit streven ligt de antroposofie, haar sociale driegeleding en de sociale scholingsweg. Sociale scholing is onontbeerlijk in het Talander-concept.