Waldorfpedagogiek

Focus op het kind als uniek individu
Bij Talander willen wij een bedding bieden aan de kinderen van deze tijd, om zich in hun eigen tempo en met de volle inzet van hun meegebrachte potentieel vrij en onbelemmerd te kunnen ontplooien.
Zij mogen hun eigen leerweg gaan. De Waldorfpedagogiek biedt ons een rijkdom aan mogelijkheden om het kind daarbij te begeleiden.

Kernpunten

  • De lesstof en de manier waarop die wordt aangeboden, sluit aan op de ontwikkeling die een kind op een bepaalde leeftijd doormaakt.
  • We bieden ruimte voor de eigen vragen en het eigen initiatief in plaats van sturen op prestaties of van buitenaf geĆ«iste resultaten. Ook zijn er geen vaste methodes. De leraren ontwerpen zelf de lessen, en geven die samen met de kinderen elke dag als nieuw vorm.
  • We spreken het hele kind aan in al zijn menselijke vermogens (hoofd, hart en handen, denken, voelen, willen).

Steeds afgestemd
De lesstof wordt door de leerkracht met al zijn creativiteit van dag tot dag, in afstemming met de kinderen zelf, in een les vormgegeven. Onze leerkrachten zetten zich in om zich steeds weer een beeld te vormen van de pedagogische vraag en de diepere wil van het kind.

In de kleuterklas

In de kleuterklas wordt er veel gespeeld, binnen en buiten. Daarnaast zijn er terugkomende ‘activiteiten’ zoals o.a verven op nat papier, bijenwas kneden, broodjes bakken, handwerken, plantjes water geven, schoonmaken. Elke ochtend beginnen we met een ochtendspel, waarbij het seizoen centraal staat. We zingen en doen (vinger)versjes. Wat later op de dag doen we wat oefeningen samen, staand, zittend of op een mat, voor het ontwikkelen van de motoriek, en spraakontwikkeling.

Gedurende een week vertelt juf elke dag hetzelfde sprookje. Zo raken de kinderen ermee vertrouwd en kunnen ze hun eigen beelden maken bij het verhaal. Soms komen bepaalde stukjes terug in het vrije spel, of kneden we er iets bij van bijenwas. Af en toe sluit ik de week af met een tafelspel van het sprookje.

Voel je welkom om eens een dagje met je kind bij ons mee te maken!

 

 

[/expand]