Praktische informatie

Schooltijden

De nieuwe kleuterklas (start 5 oktober) zal totdat er voldoende kinderen in de klas zijn ingestroomd van 9:00-11:30 de lesdag voeren. 

Pauzes
De kinderen lunchen op school.
In de pauzes is er voldoende tijd om meegebrachte boterhammen te eten en meegebracht drinken op te drinken. Thee en uiteraard water zijn beschikbaar.

Ziekmelding
Is je kind ziek en kan niet naar school? Graag melden vóór 08:00 bij voorkeur per sms-bericht of WhatsApp aan de betreffende leerkracht.

Vakanties en feestdagen 2020-2021

Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021  

 

Krokusvakantie Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Palmpasen datum volgt nog
Paasviering Datum volgt nog
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2021
Meivakantie  Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021 (plus 1 week)
Hemelvaart Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Sint Jansfeest Datum volgt nog
Laatste schooldag Datum volgt nog
Zomervakantie Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2019

Veiligheid

Talander beschikt, zoals gevraagd door de inspectie van het onderwijs, over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanspreekpunt voor de kinderen, bij vragen rondom veiligheid, is Yvonne Steenman-Dries.