Word donateur!

Teneinde Talander vrij blijft de eigen koers te kunnen volgen, zijn diverse bronnen van financiën onontbeerlijk. Ook jouw bijdrage helpt!

Donateur worden
Lees hier over de mogelijkheden om de Vrije Initiatiefschool te ondersteunen als donateur.
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en, waar nodig, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Donaties ontvangen we graag op NL91 TRIO 0338 4836 83 t.n.v. Coöperatieve Vereniging de Vrije Initiatiefschool, o.v.v. ‘de school van je keuze’.
In het geval van een lening ontvang je een leenovereenkomst.

ANBI
Schenkingen kunnen ook via de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie.
Deze stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) die nodig is om giften te mogen aftrekken: NL84TRIO 0212 1964 05 t.n.v. de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, o.v.v. ‘Vrije Initiatiefschool Talander’.

Regelmatige bijdragen…
… zijn ook heel welkom in de vorm van bijvoorbeeld een maandelijkse donatie.
Op deze website is een machtigingsformulier te vinden.