De leerkrachten

Meester Victor Koelman

Vrije School
Vanaf de kleuterklas tot en met de ’13e klas’ (examenjaar) doorliep ik de Vrije School in Zeist. De inhoud en werking van het vrijeschoolleerplan kon ik zo uit de eerste hand ervaren. Dit vormde voor mij een rijke bron, waar ik later als vrije schoolleraar dankbaar uit kon putten.
Lees meer

Vervolgstappen
De Vrije Pedagogische Academie rondde ik in 1984 af. Met mijn 23 jaar was ik toen nog piepjong, al voelde dat toen anders en was ik in dat jaar zelfs al vader geworden… maar voor de klas staan wilde ik nog niet.Dit duurde tot mijn 32e.
Met inmiddels een gezin met drie kinderen vertrok ik naar het Brabantse Uden. Hier mocht ik als klassenleerkracht op de vrije school ‘De Zevenster’ een klas vanaf de eerste tot en met de zevende begeleiden. Wat was dat een rijke leerschool voor me! Ik kijk nog steeds met grote dankbaarheid naar deze tijd terug.

Naar Zutphen
Hierna volgde weer een verhuizing, naar Zutphen. Op ‘De Tobiasgaard’ – een SBO vanuit de vrije school – werd ik de meester van de oudste groep (klas 5/6).
Na zes jaar noeste arbeid op deze plek, werd het tijd voor een sabbatical. Ook vanuit mijn privé situatie was dit hard nodig.

Terug naar de klas
Vanaf 2014 werd me steeds duidelijker dat ik weer terug wilde voor de klas. Maar in de regulier vrije scholen kon ik mezelf niet meer terug vinden. Eerst heb ik nog een jaar op een particuliere vrije school gewerkt, daarna vroeg Ingrid Busink mij voor Talander. Wat mij direct aanspreekt in dit initiatief is het streven naar echte Waldorfpedagogiek in de school.  Dat betekent allereerst herstel van de zeggenschap van ouders en leerkrachten over het onderwijs.

Vooral de kinderen…
Daarnaast zijn het vooral de kinderen van deze tijd, waarvoor ik graag een veilige bedding zou willen bieden, waarin zij zich ongestoord, geheel op eigen wijze en tempo kunnen ontwikkelen.
En hoe anders zijn de kinderen nu dan vroeger…

Zelfbewustzijn
De kinderen van deze tijd zijn doorgaans veel assertiever. Open en zelfbewust stappen ze op je af en vragen ze om gezien en gehoord te worden. Ze brengen veel mee, veel ‘eigens’. Dat willen ze creatief inzetten binnen de verwerking van de leerstof. Ze willen niet meer alleen ‘volgen’, graag nemen ze ook de leiding. Dat doen ze op een heel natuurlijke, vanzelfsprekende manier.
Het is prachtig om te zien en deze school biedt hier alle ruimte voor. De leer- en ontwikkelingsstof is de stroom, het grote gebaar. Het is ook de spiegel en de wijze begeleider van het ontwikkelingproces van de kinderen. Maar hoe het kan worden opgenomen en eigen kan worden gemaakt, bepalen de kinderen zelf. Vanuit ontmoeting en samenwerking komt het onderwijs zo levend en speels tot stand.

Mijn taak, kinderen als leermeesters
Als leerkracht breng ik de wereld op belevingsniveau naar het kind toe. Maar de kinderen zelf dragen de laatste inzichten vanuit die andere wereld, de wereld van het voorgeboortelijke in hun ziel mee.
Zij zijn de ware leermeesters. Zij kunnen ons volwassen vertellen, laten zien of voorleven waar we heen dienen te gaan om aan een betere toekomst te werken, als wij maar bereid zijn om hen te zien en naar hen te luisteren!

 

Juf Monique Gordijn  klas 1,2,3 

Ik heb de vrije pedagogische academie gedaan en in 1985 afgerond met een specialisatie muziek. Ik heb een uitgebreide ervaring, die juist voor een school als de onze

 heel erg goed past, als klasseleerkracht van onderbouwklassen en als kleuterjuf. Daarnaast ben ik is muzieklerares geweest in klas 1 t/m 8. In Italië heb ik 30 jaar gewerkt op meerdere  particuliere vrije scholen die ik mee heb opgericht. Daarnaast heb ik vier jaar lang een particuliere school bij haar ontwikkeling begeleid (van kleuterklas tot en met 5e klas).

Wat ik nu naast het lesgeven op Talander ook nog ode, is het geven van muziekpedagogie aan een lerarenopleiding in Venetië, poppen maken in mijn poppenatelier, en Balfolkdansles geven.

Op Talander ben ik met heel veel plezier de juf van klas 1,2,3. Alle klassen zingen wekelijks bij mij in het schoolkoor (met meester Victor aan de piano!), en soms maken we ook dansen bij de liedjes. Eén keer in de week gaan de kinderen mee naar het poppenatelier en maken hun eigen pop.

 

Juf Yvonne Steenman-Dries (individueel begeleider bij klas 1,2,3; vanaf 15 mei kleuterjuf)

Het werken met kinderen is van jongs af aan mijn roeping geweest. Mijn onderwijsloopbaan begon ik met het volgen van de toenmalige Opleidingsschool voor kleuterleidsters. Het diploma voor bevoegd leraar voor de basisschool heb ik ook behaald.

Met heel veel plezier heb ik een aantal jaren als kleuterleidster veel kleuters mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Eerst op de aparte Kleuterschool en daarna op diverse Basisscholen. Ik heb genoten van deze periode.

Nadat ik een paar jaar voor onze drie jonge kinderen heb gezorgd, ben ik als invaller gaan werken op een Montessorischool en daarna 15 jaar als vaste leerkracht. Opnieuw met veel plezier.

Ik werd blij verrast toen ik een artikel las over Talander: een nieuw gestarte school op basis van de Waldorfpedagogiek in Zutphen. Daar werd ik erg door geraakt,  omdat er op deze school extra aandacht was voor hooggevoelige kinderen. Voor deze kinderen heb ik altijd een zwak gehad in mijn werk. Nadat ik kennis had gemaakt met Victor, Savitri, Ingrid en Monique, heb ik veel gehoord over de Waldorf -pedagogiek en over het werken in de klas op een Vrije School. Ik werd alleen maar meer enthousiast en ben me er helemaal in aan het verdiepen.

Sinds het najaar van 2019 begeleid ik bij Talander , met ongelooflijk veel plezier, kinderen individueel, uit klas 1,2 en 3 met taal en rekenen uit de ochtendperiode, en ook werk ik soms met kleine groepjes kinderen.

Vanaf half mei 2020 ben ik kleuterjuf in de nieuwe Kleuterklas van Talander. Ik kijk hier erg naar uit!