Ouderbetrokkenheid

Vormen van participatie
Als je je kind bij ons inschrijft, word je automatisch lid van onze Coöperatieve Vereniging De Vrije Initiatiefschool.
Je kunt dan zelf kiezen op welke manier je bij onze school betrokken wilt zijn.
Dat kan ook gedurende de jaren veranderen.
Misschien wil je eerst gewoon maar eens kennismaken en later kijken wat je verder wilt doen. Dat kan.

‘Schoolbedrijf’
Als coöperatie vormen wij een vereniging (De Vrije Initiatiefschool) met een ‘schoolbedrijf’: de Vrije Initiatiefschool Talander.
Als ouders en leerkrachten zijn wij, samen met anderen die hier waarde aan hechten, verenigd rondom een door ons gekozen opvoeding van de kinderen.
Een deel van die opvoeding wordt door de school verzorgd. Samen zorgen we ervoor dat deze school kan bestaan en zich kan ontwikkelen zoals wij goed vinden voor onze kinderen.

Lidmaatschap
Er zijn verschillende soorten lidmaatschap.
Tijdens de aannameprocedure bespreken we deze soorten uitgebreid, zodat je een keuze kunt maken die bij je past.
Je krijgt dan ook de reglementen waarin de rechten en plichten staan beschreven. (Deze regelementen zijn nu nog in ontwikkeling.)
Hieronder lees je over wat het lidmaatschap inhoudt.

Ouderlidmaatschap
Als ouder heb je vanzelfsprekend recht op het bijwonen van alle jaarfeesten, ouderavonden en andere bijeenkomsten die betrekking hebben op de klas en je kind.
Ook heb je stemrecht op de ALV en word je op de hoogte gehouden van organisatorische en financiële zaken van de school.
Basisverwachting
We verwachten van elke ouder dat hij of zij deelneemt aan de instapbijeenkomsten die we elk jaar organiseren, waar je kennismaakt met andere (nieuwe) ouders, leerkrachten en de achtergronden van onze school.

Deelnemerslidmaatschap
Als je je verdergaand wilt verbinden en verdiepen met de ontwikkeling van de kinderen en de school, heb je het recht om een paar keer per jaar met ons scholingsdagen bij te wonen.

Basisverwachting
We verwachten dat je in elk geval in het eerste jaar van je lidmaatschap een oefenwerkplaats over het Antroposofisch Mensbeeld (5x een dag) bijwoont, waarin we ook onze gemeenschap ontwikkelen.

Citaten van anderen die aan zo’n oefenwerkplaats deelnamen
J. te V.: “Het heeft verbinding gecreëerd, en vertrouwen gegeven om het op de grond te zetten, heel bijzonder dat dat in zo’n korte tijd is gelukt.”
R. van O.: “Het is ongelofelijk wat we door zo’n traject hebben bereikt aan intimiteit, waar je normaal gesproken een vreselijk lange tijd voor nodig hebt. Het is noodzakelijk voor het draagvlak.”
M. van O.: “Ik heb voor het eerst in een groep gewerkt met een gezamenlijk ideaal, en ik merk dat ik door dit traject makkelijker over dingen heen kan stappen waar je je normaal meer aan ergert bijvoorbeeld. Het haalt het contact uit de oppervlakte weg. Het is heel belangrijk voor de mensen die erbij gaan komen, dat die geest kan blijven.”
R.O.: “Het is bijzonder om te hebben ervaren op welke manier zo’n gemeenschap ontstaat en hoe snel dat gaat. Je werkt aan het initiatief én aan je eigen ontwikkeling.”

De andere scholingsdagen zullen in overleg met ouders en leerkrachten steeds worden afgesproken.
Centraal
… staat de ontwikkeling van de kinderen, de ontwikkeling van jezelf als opvoeder en het onderzoekende gesprek daarover.
Meebeslissen
Daarnaast heb je het recht mee te beslissen in besluitvormingsprocessen over de jaarlijkse begroting en ontwikkelingsprocessen van de school. Ook heb je alle rechten en plichten zoals omschreven bij het ouderlidmaatschap.
Scholingstraject
Als je medeverantwoordelijkheid wilt dragen binnen de schoolgemeenschap voor de ontwikkeling van de school, verwachten we dat je een scholingstraject gedragen besluitvorming volgt. Je kunt dan besluitbevoegdheid krijgen om deel te nemen in besluitgroepen.

Belangstellend lidmaatschap
Voor donateurs, ouders die hun kind bij ons naar school willen laten gaan in de toekomst, schoolpeten en andere betrokkenen. Zij ontvangen regelmatig onze nieuwsbrief, worden één keer per jaar uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op school en hebben spreekrecht op de ALV (1x per jaar), maar geen stemrecht.