Vrije schoolpedagogiek

Focus op het kind als uniek individu
Bij Talander willen wij een bedding bieden aan de kinderen van deze tijd, om zich in hun eigen tempo en met de volle inzet van hun meegebrachte potentieel vrij en onbelemmerd te kunnen ontplooien.
Zij mogen hun eigen leerweg gaan.
De vrije schoolpedagogiek biedt ons een rijkdom aan mogelijkheden om het kind daarbij te begeleiden.

Kernpunten

  • De lesstof en de manier waarop die wordt aangeboden, sluit aan op de ontwikkeling die een kind op een bepaalde leeftijd doormaakt.
  • We bieden ruimte voor de eigen vragen en het eigen initiatief in plaats van sturen op prestaties of van buitenaf geëiste resultaten. Ook zijn er geen vaste methodes.
  • We spreken het hele kind aan in al zijn menselijke vermogens (hoofd, hart en handen, denken, voelen, willen).

Steeds afgestemd
De lesstof wordt door de leerkracht met al zijn creativiteit van dag tot dag, in afstemming met de kinderen zelf, in een les vormgegeven. Onze leerkrachten zetten zich in om zich steeds weer een beeld te vormen van de pedagogische vraag en de diepere wil van het kind.

 

Bartstensvol levensvreugde
Als moeder zie ik hoe mijn dochter gedijt bij het onderwijs op Talander.
De beste omschrijving die ik nu kan geven van wat ik zie, is ‘een meisje barstensvol levensvreugde’.
Ik had verwacht dat ze meer klasgenoten zou missen, maar wonderlijk genoeg is dit helemaal niet zo. ’s Middags speelt ze met vriendjes in de straat, ’s ochtends leert ze met heel veel plezier op school, nu bijvoorbeeld rekenen.
Ze is kleermaker, en steeds weer komt er een ander type klant stof kopen: de timmerman, de burgemeester (die net zo bekakt praat als de prins in het toneelstuk dat ze bij Zjuust heeft gezien), de koning.
Meester heeft ingespeeld op haar fantasie, en van daaruit stelt hij haar steeds weer voor nieuwe rekenvraagstukken. Ze meet de lappen, bepaalt de prijs, onderhandelt erover, doet het geld keurig geordend in de kassa en schrijft in het kasboek wat die dag is binnengekomen en welke kosten eraf moeten. En dan uitrekenen maar natuurlijk, veel ook uit het hoofd, grote bedragen! En trots vertelt ze thuis welke omzet ze die dag heeft gemaakt. Al weken lang leert ze zo rekenen, mag ze haar fantasie helemaal inzetten, leert ze verschillende typen mensen kennen. Heel bijzonder, heel leerzaam en heel vreugdevol.
En thuis gaat het door. Samen met vriendjes rijdt ze met de skelter door de straat en verkoopt spulletjes vanuit de kar erachter.
Van de week realiseerde ik me dat ze op deze manier ook leert hoe het is dat je als (volwassen) mens een rol in kunt nemen, en hoe dat werkt in de ‘samenwerking’.
Ik zie hoezeer de moderne tijd, waarin we samen moeten zoeken om nieuwe gezonde sociale verhoudingen vorm te geven, juist om dit nieuwe rolbewustzijn vraagt. Wonderlijk:
kinderen reiken ons volwassenen aan, wat ze van ons voor de toekomst nodig hebben.
En met een bekwame meester, die de vrijheid krijgt om daar creatief op in te spelen, ontstaat levend, gezondmakend, vreugdevol onderwijs.
Ik raak elke dag dieper verbonden met de keuze die mijn dochter en wij als ouders hebben gemaakt voor deze school.

Ingrid Busink

 

In de kleuterklas

In de kleuterklas wordt er veel gespeeld, binnen en buiten. Daarnaast zijn er terugkomende ‘activiteiten’ zoals o.a verven op nat papier, bijenwas kneden, broodjes bakken, handwerken, plantjes water geven, schoonmaken. Elke ochtend beginnen we met een ochtendspel, waarbij het seizoen centraal staat. We zingen en doen (vinger)versjes. Wat later op de dag doen we wat oefeningen samen, staand, zittend of op een mat, voor het ontwikkelen van de motoriek, en spraakontwikkeling.

Gedurende een week vertel ik elke dag hetzelfde sprookje. Zo raken de kinderen ermee vertrouwd en kunnen ze hun eigen beelden maken bij het verhaal. Soms komen bepaalde stukjes terug in het vrije spel, of kneden we er iets bij van bijenwas. Af en toe sluit ik de week af met een tafelspel van het sprookje.

Voel je welkom om eens een dagje met je kind bij ons mee te maken!

 

Betrokkenheid van ouders
Dat doen ze in gesprekken met de ouders, vanuit de waarnemingen van het kind in de klas door de tijd heen en in de kinderbespreking in de pedagogische vergadering.

Lees meer
Rudolf Steiner
Het vrije schoolonderwijs is met een heel vooruitziende blik ontwikkeld door Rudolf Steiner in het begin van de vorige eeuw, vanuit de Waldorfschule (of Rudolf-Steiner-Schulen). Dit onderwijs is geen standaardmethode of vastliggend concept.

Een nieuwe tijd is aangebroken!
Steiner had diepgaande inzichten in de kenmerken van de overgang naar een nieuwe tijd die toen begon: omdat de mensen en de samenleving fundamenteel aan het veranderen waren, verloren oude manieren van denken, doen en samenleven hun waarde. Hij zag wat de kinderen voor de veranderende toekomst nodig hadden, ook wat ze als nieuwe vermogens aan het ontwikkelen waren en zelfs al meebrachten. Bijvoorbeeld een scherp gevoel voor authenticiteit (echtheid), voor verhoudingen, voor wat menselijk is (ofwel voor goed en kwaad), voor eerdere levens, kortom voor ontwikkelingsprocessen en grotere samenhangen.

Vrije schoolleerplan
Vanuit de waarneming van deze ontwikkeling bij kind, mens en samenleving kon Steiner, in samenwerking met leerkrachten, inzichten in de achtergronden van deze ontwikkelingen uit de doeken doen én vele praktische, concrete aanwijzingen geven. Deze vormden de basis voor het vrije schoolleerplan vanwaaruit leerkrachten op vrije scholen nog steeds volop putten. Ook bij Talander.
Wij willen vanuit onze vrije initiatiefschool een volgende stap zetten met het onderwijs voor de kinderen van deze tijd.