Praktische informatie

Schooltijden
Onderbouw (klas 1/2) en kleuters:
(aantal dagen en tijden voor de kleuters worden in overleg met de ouders soms afwijkend afgesproken)

Maandag 08:45 – 14:00
Dinsdag 08:45 – 14:00
Woensdag 08:45 – 12:30
Donderdag 08:45 – 14:00
Vrijdag 08:45 – 12:30

Onderbouw (klas 3/4)

Maandag 08:45 – 14:00
Dinsdag 08:45 – 14:00
Woensdag 08:45 – 12:30
Donderdag 08:45 – 14:00
Vrijdag 08:45 – 12:30

 

Pauzes
De kinderen lunchen op school.
In de pauzes is er voldoende tijd om meegebrachte boterhammen te eten en meegebracht drinken op te drinken. Thee en uiteraard water zijn beschikbaar.

Ziekmelding
Is je kind ziek en kan niet naar school? Graag melden vóór 08:00 bij voorkeur per sms-bericht of WhatsApp:
Victor Koelman 06 1743 9808
Aleid Bos 06-33435150

Savitri Ferreira 0642864553

 

Vakanties en feestdagen

Herfstvakantie: Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Kerstvakantie Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
Krokusvakantie Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Palmpasen datum volgt nog
Paasviering datum volgt nog
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie  Dinsdag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2019
Hemelvaart Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Sint Jan datum volgt nog
Laatste schooldag Vrijdag 10 juli
Zomervakantie Maandag 13 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Veiligheid

Talander beschikt, zoals gevraagd door de inspectie van het onderwijs, over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanspreekpunt voor de kinderen, bij vragen rondom veiligheid, is Victor Koelman.