Initiatief en het kind

Geef het kind de ruimte!
De opzet van onze vrije initiatiefschool is juist om ruimte te maken voor het initiatief van het kind.

Wat we NIET doen
– Sturen op prestaties.
– Werken naar van buitenaf geëiste resultaten.
– Vaste methodes inzetten.

Wat we WEL doen
Het kind brengt met zich mee vele talenten en vaardigheden die zich op het juiste moment ontluiken. We zien het als onze taak om ze te helpen tot bloei te brengen.
De initiatieven die het kind kan leveren aan zijn eigen ontwikkeling – en die van zijn medemens en de samenleving – liggen immers onder een sluier verborgen.

Verborgen krachten
Rudolf Steiner spreekt in dat verband over het raadsel van het kind dat door de opvoeders dagelijks, ja, zelfs van uur tot uur, ontsluierd dient te worden.
Onze leerkrachten zetten zich in om steeds een beeld te vormen van de pedagogische vraag en de diepere wil van het kind.

Veelzijdige input
Dat laatste doen de leerkrachten in gesprekken met de ouders, vanuit de waarnemingen van het kind in de klas door de tijd heen en in de kinderbespreking in de pedagogische vergadering.