Aanmelden

Stel, je hebt belangstelling om je kind op onze school te plaatsen.
Welke stappen ga je dan doorlopen?
De procedure gaat zo:

  • Je krijgt een kennismakingsgesprek met leraren en schoolbegeleider.
  • Als je dan besluit je kind bij ons naar school te willen laten gaan, volgt een aannamegesprek met leerkrachten aan de hand van de biografie van het kind
  • Je kind kan een of meer dagen meelopen in de klas. Dit gebeurt in overleg voor of na het aannamegesprek.
  • Als de leraren besluiten dat je kind bij ons naar school kan gaan, volgt een instapgesprek met de schoolbegeleider over het lidmaatschap van de coöperatie en de ouderbijdrage.
    Daarover worden individuele afspraken gemaakt en een contract voor een jaar (12 maanden) getekend.
  • Zodra je lid bent van de coöperatie, kun je aan de eerstvolgende instapbijeenkomst voor ouders deelnemen.

Kosten
De kosten voor onze school bedragen € 400,– per maand.

Over de kosten kunnen we met elkaar in gesprek indien nodig.
We geven openheid over onze financiële situatie en nodigen ouders uit ook hun financiële situatie in beeld te brengen.
Op basis daarvan onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om financieel bij te dragen aan de school.